Sắp xếp:


Cáp mạng CAT7 20m dẹt Ugreen 11267

390.000đ

Cáp mạng CAT7 20m dẹt Ugreen 11267 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Cáp mạng CAT7 15m dẹt Ugreen 11266

290.000đ

Cáp mạng CAT7 15m dẹt Ugreen 11266 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Cáp mạng CAT7 10m dẹt Ugreen 11265

250.000đ

Cáp mạng CAT7 10m dẹt Ugreen 11265 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Cáp mạng CAT7 5m dẹt Ugreen 11263

180.000đ

Cáp mạng CAT7 5m dẹt Ugreen 11263 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262 Thêm vào giỏ hàng Giảm 20.000đ

Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262

120.000đ 140.000đ -14%

Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261 Thêm vào giỏ hàng Giảm 20.000đ

Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261

100.000đ 120.000đ -16%

Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260 Thêm vào giỏ hàng Giảm 20.000đ

Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260

80.000đ 100.000đ -20%

Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738

75.000đ 80.000đ -6%

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229

80.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Cáp mạng Cat7 dài 20m đúc sẵn Ugreen 11275

460.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 20m đúc sẵn Ugreen 11275 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274 Thêm vào giỏ hàng Giảm 50.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274

400.000đ 450.000đ -11%

Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng Cat7 dài 10m đúc sẵn Ugreen 11273 Thêm vào giỏ hàng Giảm 30.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 10m đúc sẵn Ugreen 11273

300.000đ 330.000đ -9%

Cáp mạng Cat7 dài 10m đúc sẵn Ugreen 11273 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Hiển thị 1 - 12 / 16 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng