CÁP MẠNG CAT7

Sắp xếp:


Đầu bấm mạng  CAT6A / CAT7 Ugreen 70316 Giảm 50.000đ

Đầu bấm mạng  CAT6A / CAT7 Ugreen 70316

150.000đ 200.000đ -25%

- RJ45 8P/8C modular plugs - Metal copper shielded casing - Gold Plated 3U - Designed for Cat 6A  cable and high version(10Gbps)
Cáp mạng CAT7 20m dẹt Ugreen 11267 Giảm 60.000đ

Cáp mạng CAT7 20m dẹt Ugreen 11267

390.000đ 450.000đ -13%

Cáp mạng CAT7 20m dẹt Ugreen 11267 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 15m dẹt Ugreen 11266

Cáp mạng CAT7 15m dẹt Ugreen 11266

290.000đ

Cáp mạng CAT7 15m dẹt Ugreen 11266 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 10m dẹt Ugreen 11265 Giảm 10.000đ

Cáp mạng CAT7 10m dẹt Ugreen 11265

240.000đ 250.000đ -4%

Cáp mạng CAT7 10m dẹt Ugreen 11265 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 5m dẹt Ugreen 11263 Giảm 40.000đ

Cáp mạng CAT7 5m dẹt Ugreen 11263

140.000đ 180.000đ -22%

Cáp mạng CAT7 5m dẹt Ugreen 11263 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262 Giảm 35.000đ

Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262

105.000đ 140.000đ -25%

Cáp mạng CAT7 3m dẹt Ugreen 11262 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261 Giảm 30.000đ

Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261

90.000đ 120.000đ -25%

Cáp mạng CAT7 2m dẹt Ugreen 11261 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260 Giảm 32.000đ

Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260

68.000đ 100.000đ -32%

Cáp mạng CAT7 1m dẹt Ugreen 11260 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738 Giảm 22.000đ

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738

58.000đ 80.000đ -27%

Cáp mạng CAT7 0.5m dẹt Ugreen 30738 được thiết kế đăc biệt tăng tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 10Gbps BH: 18 tháng
Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229 Chọn sản phẩm Giảm 20.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229

60.000đ 80.000đ -25%

Cáp mạng Cat7 dài 0.5m đúc sẵn Ugreen 11229 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Cáp mạng Cat7 dài 20m đúc sẵn Ugreen 11275

460.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 20m đúc sẵn Ugreen 11275 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng
Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274 Giảm 90.000đ

Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274

360.000đ 450.000đ -20%

Cáp mạng Cat7 dài 15m đúc sẵn Ugreen 11274 với khả năng truyền dẫn tín hiệu mạng LAN với tốc độ cao, ổn đinh và cực kì bền vững. BH: 18 tháng

Hiển thị 1 - 12 / 17 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng