DVI

Cáp DVI các loại

Sắp xếp:


Cáp DVI dài 2m Ugreen 11604 Giảm 20.000đ

Cáp DVI dài 2m Ugreen 11604

170.000đ 190.000đ -10%

Cáp DVI 24+1 dài 2m ugreen 11604  là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng

Cáp DVI dài 20m Ugreen 11602

1.550.000đ

Cáp DVI (24+1) dài 20m Ugreen 11602 là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng
Cáp DVI dài 15m Ugreen 11603 Giảm 10.000đ

Cáp DVI dài 15m Ugreen 11603

840.000đ 850.000đ -1%

Cáp DVI (24+1) dài 15m Ugreen 11603 là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng
Cáp DVI dài 10m Ugreen 11609

Cáp DVI dài 10m Ugreen 11609

450.000đ

Cáp DVI (24+1) dài 10m Ugreen 11609 là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng
Cáp DVI dài 5m Ugreen 11608 Giảm 10.000đ

Cáp DVI dài 5m Ugreen 11608

250.000đ 260.000đ -3%

Cáp DVI (24+1) dài 5m Ugreen 11608 là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng
Cáp DVI dài 3m Ugreen 11607 Giảm 10.000đ

Cáp DVI dài 3m Ugreen 11607

190.000đ 200.000đ -5%

Cáp DVI (24+1) dài 3m Ugreen 11607 là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng
Cáp DVI dài 1.5m Ugreen 11606 Giảm 20.000đ

Cáp DVI dài 1.5m Ugreen 11606

150.000đ 170.000đ -11%

Cáp DVI 24+1 dài 1.5m ugreen 11606  là cáp chuẩn kỹ thuật số chuyên dùng để kết nối từ máy tính tới ti vi kỹ thuật số, máy chiếu, đầu đĩa DVD hoặc máy chơi game có cổng kết nối DVI BH: 18 tháng

Hiển thị 1 - 7 / 7 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng